Okna z tworzyw sztucznych cz. II

 
 

Proces wytwarzania okna przebiega następująco: rdzeń z pianki sztywnej PCW zostaje owinięty tkaniną z włókna szklanego bezalkalicznego i umieszczony w matrycy, składającej się z dwóch części. Do jednej części matrycy wtryskuje się podgrzaną żywicę poliestrową, a w drugiej części, stanowiącej formę elementu, wytwarza się podciśnienie, wskutek czego żywica zostaje wessana i w krótkim czasie utwardzona. Metoda ta umożliwia bezspoinową produkcję skrzydeł okiennych i ościeżnic. Odpowiednio dobrana zawartość żywicy zapewnia należyte nasycenie włókna szklanego i szybkie utwardzenie.

Okna systemu Styra odznaczają się małym mężarem, wysoką wytrzymałością, dobrymi właściwościami izolacyjnymi, dużą szczelnością i prostotą wykonania.

W skali przemysłowej produkuje się również w NRF okna systemu Awedo, wykonywane z tworzywa HostaHt Z (wysokoudarowego polichlorku winylu). Okna systemu Awedo pokazano na rys. 9-11, a przekroje elementów okien i połączenie skrzydeł okiennych ze słupkiem - na rys.

W NRF stosuje się ponadto okna systemu Diapal. Drążone ramiaki i elementy ościeżnicy są wykonane z twardego PCW. Od strony zewnętrznej elementy konstrukcyjne są zabezpieczone profilami okładzinowymi z wysokoudarowego PCW, szczególnie odpornego na wpływ podwyższonych i niskich temperatur oraz na uderzenia. '

Okna z drążonych profili PCW stosuje się również we Włoszech. Doświadczalne okna o ramiakach z polichlorku winylu zastosowano w Czechosłowacji (rys. 9-13).