Profilowe elementy niekonstrukcyjne cz. II

 
 

Na rys. 9-1 pokazano kilka przykładów zastosowania niekonstrukcyjnych profili z PCW do okien lub drzwi metalowych. Profile do mocowania szyb mają następującą wspólną cechę: dokładnie przylegają wzdłuż krawędzi cienkimi końcami dzięki dociskowi elementu sprężynującego.

Interesujące rozwiązania pokazano na rys, 9-2 i 9-3, W pierwszym przypadku podokiennik z płyty wiórowej lub paździerzowej jest wyposażony od strony okna w rynienkę przejmującą wodę opadową, która może ewentualnie przeciekać przez styk skrzydła okiennego z ościeżnicą w przypadku ulewnego deszczu, a od strony pomieszczenia jest chroniony za pomocą doklejki czołowej. Na rys. 9-3 ościeżnica ze spienionego polistyrenu jest od strony zewnętrznej zaopatrzona w cienką osłonę profilowaną, zakończoną okapnikiem, od wewnętrznej zaś jest przykryta profilem sztywniejszym. Obydwa profile unieruchamiają ścienną płytę kapilarną o grubości 20 lub 30 mm. l - rynienka, 2 - doktejfca czołowa,

Na rys. 9-4 przedstawiono profile z PCW zastosowane do skrzydeł i ościeżnic drzwiowych. W Polsce przewiduje się seryjną produkcję niekonstrukcyjnych elementów z uplastycznionego PCW z przeznaczeniem ich do drzwi i okien całkowicie malowanych w warunkach produkcji przemysłowej. Na rys. 9-5 pokazano kilka rozwiązań elementów niekonstrukcyjnych. Jako surowiec wyjściowy przewiduje się polwinit o twardości 75-85°Sh. Barwa elementów - jasna pastelowa lub kości słoniowej. drzwiowego, c) profile ościeżnicowe

W Anglii i NRF stosuje się okna (typu Woodplast, Decal, Mou- zaplast), w których drewniane elementy konstrukcyjne są częściowo (np. na zewnętrznych powierzchniach) lub całkowicie osłonięte profilami okładzinowymi z twardego PCW. Przy zastosowaniu całkowitej osłony ramia- ków drewnianych elementy okładzinowe są dylatowane z pozostawieniem szczelin o grubości ok. 6 mm, co umożliwia swobodne odkształcenie drewna i okładziny. Ochronne zastosowanie tworzywa sztucznego do okiennej stolarki drewnianej daje następujące korzyści: polepsza jej wygląd i zapewnia zachowanie podwyższonych walorów estetycznych w ciągu co najmniej 15 lat oraz eliminuje malowanie i konserwację drewna. Koszt okien drewnianych z elementami okładzinowymi PCW jest wyższy od kosztu drewnianych okien malowanych, lecz niższy od kosztu okien metalowych.