Rodzaje podłóg cz. III

 
 

W ZSRR stosuje się różne proporcje składników. Oczyszczony podkład gruntuje się 10-procentową dyspersją POW, a następnie układa pierwszą warstwę złożoną: z dyspersji polioctanu winylu 1 część ciężarowo z drobnego piasku (0,2 mm) 4 części ,, z pigmentu mineralnego 0,3-0,5 „ „ z wody 0,17 „ „

Przy bardzo równym podkładzie pierwsza warstwa może być opuszczona. Po wyschnięciu pierwszej warstwy nakłada się trzy następne złożone z: dyspersji polioctanu winylu 1 część ciężarowo piasku mielonego 0,9 części „ pigmentu mineralnego 0,1-4-0,15 „ „ wody 0,3 „ „

Po 2 dobach od chwili ułożenia ostatniej warstwy powleka się podłogę specjalnym lakierem lub pastą woskową. Ogólne zużycie składników na 1 m2 podłogi o grubości 2,5-=-3 mm wynosi odpowiednio: dyspersji polioctanu winylu ok. 1,35 kg piasku drobnego do 0,2 mm „ 2,00 „ piasku mielonego „ 0,75 „ pigmentu mineralnego „ 0,16 „ lakieru „ 0,075 „

W ZSRR jest stosowany również inny skład mas szpachlowych na spoi- wie z żywicy mocznikowo-formaldehydowej i dyspersji POW, np.:

W NRD masy szpachlowe są wytwarzane przez przedsiębiorstwa budowlane w odpowiednio urządzonych wytwórniach, podobnych do wytwórni prefabrykatów betonowych. Wyposażenie do produkcji mas składa się właściwie tylko z betoniarki, np. o pojemności 300 1, w której miesza się ok. 300 kg masy jednorazowo. W ciągu normalnego dnia pracy można przygotować ok. 3 t masy szpachlowej. Orientacyjna receptura mas przedstawia się następująco:

- I masa: dyspersja polioctanu winylu mączka wapienna ,, łupkowa barwnik czerwony trociny z drzew iglastych woda

- II masa: dyspersja polioctanu winylu mączka łupkowa ,, wapienna „ drzewna barwnik (Fe203) woda

- III masa: dyspersja polioctanu winylu mączka łupkowa „ wapienna barwnik woda

Oprócz tego do wszystkich rodzajów mas jest dodawany zmiękczacz w ilości ok. 20 części ciężarowych i stabilizator w ilości 0,5-5,0 części ciężarowych. Układ warstw w podłogach bezspoinowych POW stosowanych w NRD ilustruje rys. 7-17.