Spawanie i zgrzewanie arkuszy i płytek z PCW cz. II

 
 

Zgrzewanie za pomocą gorącego powietrza odbywa się przez wprowadzenie gorącego powietrza między odpowiednie rozchylenie płaszczyzny styku. Przykładem tego rodzaju łączenia jest zgrzewanie stosowane w NRD za pomocą urządzenia półautomatycznego, gdyż aparat jest przesuwany ręcznie.

Zgrzewanie elementem metal owym polega na nagrzaniu łączonych brzegów do odpowiedniej temperatury za pomocą gorącego elementu grzejnego i poddaniu ich odpowiedniemu naciskowi, który powoduje połączenie elementów.

Przy zgrzewaniu ciepłem tarcia łączone brzegi ogrzewa się przez poddanie ich tarciu. W przypadku zgrzewania prądami wysokiej częstotliwości wykorzystuje się właściwości dielektryczne łączonego tworzywa i nagrzewa się brzegi elementów w szybkozmiennym polu elektrycznym.

Łączenie na zimno stosuje się w NRF przy wykonywaniu podłóg z wykładzin z warstwą izolacyjną z filcu. Zespolenie krawędzi polega na zwilżeniu ich płaszczyzn czołowych pastą lub rozpuszczalnikiem, a następnie na dociśnięciu łączonych elementów. Stosuje się pastę Neodon lub rozpuszczalnik Tetrahydrofuran (THF).

Należy zaznaczyć, że zdolność do spawania i zgrzewania arkuszy lub płytek PCW zależy w dużym stopniu od zawartości wypełniaczy i zmniejsza się dla materiałów wysokonapełnionych. Niektóre urządzenia (np. półautomat do zgrzewania gorącym powietrzem stosowany w NRD) mogą być stosowane tylko do łączenia materiałów o małej zawartości napełniaczy.