Spienione tworzywo mocznikowo-formaldehydowe

 
 

Piankę mocz- nikowo-formaldehydową otrzymuje się z następujących składników: żywicy mocznikowo-formaldehydowej, nekaliny S, kwasu fosforowego, oranżu metylowego i wody. Przed rozpoczęciem wykonywania izolacji konieczne jest przygotowanie dwu roztworów: jednego - spienianego, a drugiego - utwardzającego.

Roztwór spieniany może składać się z nekaliny S - 40 kG/m3 i z wody - 460 1. Roztwór utwardzający składa się z 60 1 kwasu fosforowego i 940 1 wody oraz 0,2 kg oranżu metylowego.

Piana powstaje w czasie mieszania rotworu spienianego z powietrzem wpuszczanym z oddzielnego przewodu, połączonego ze sprężarką, Do gotowej piany wprowadza się w komorze mieszania aparatu roztwór utwardzający, po czym wypuszcza się pianę do form lub elementów ocieplanych na budowie. Bardzo ważną czynnością jest doświadczalne ustalenie stosunku ilościowego wprowadzanego utwardzacza, gdyż przy niewłaściwej proporcji następuje znaczny skurcz piany, a nawet jej zanik. Utwardzenie piany następuje po 1 minucie. 1 m3 piany zaraz po wytworzeniu waży 40 do 60 kG, a po wyschnięciu 7-ż-15 kG.

Współczynnik przewodności cieplnej nie przekracza 0,035 kcal/m2h°C. Inne właściwości są analogiczne jak gotowych elementów. Gotowe tworzywo piankowe powinno odznaczać się jednolitą barwą (biało-różową) oraz w przełomie nie powinno mieć dużych kawern. Jeśli wielkość pęcherzy powietrznych jest bardzo niejednolita, to znaczy, że proporcja utwardzacza w stosunku do pozostłych składników jest niewłaściwa i powinna ulec zmianie.