Płyty z karbowanej folii PCW

 
 

Są one produkowane z folii twardej grubości 0,2 mm, umieszczonej w kilku warstwach łączonych między sobą tak, że kierunki fal w warstwach sąsiednich są do siebie prostopadłe. Poszczególne warstwy są między sobą spawane punktowo. Wymiary płyt 0,50 X 0,50 m przy grubości 15-P50 mm.

Płyty odznaczają się małym ciężarem (45-i-60 kG/ms), niskim współczynnikiem przewodności cieplnej (A = 0,05 kcal/mh°C), dostateczną wytrzymałością mechaniczną, odpornością na wilgoć i drobnoustroje, są trudnopalne (nie podtrzymują płomienia), łatwe w obróbce i mogą być przyklejane do konstrukcji betonowych lub ceglanych klejem poliwinylowym.

Ujemną cechą są ich nierówne brzegi utrudniające ich łączenie ze sobą oraz możność przepływu powietrza między foliami, co obniża wartość izolacyjną płyt w położeniu pionowym.

Płyty nadają się do wykorzystania przy izolacji stropów i innych elementów poziomych. Przyklejanie ich w takich przypadkach nie jest konieczne, natomiast wskazane jest naklejanie od góry, na styki płyt, cienkich taśm z miękkkiego PCW (najlepiej samoklejących).

Płyty ze spienionego poliuretanu. Są One stosowane za granicą w podobny sposób i w podobnych przypadkach jak płyty ze spienionego polistyrenu. Właściwości techniczne tworzywa poliuretanowego w płytach są analogiczne do tworzywa poliuretanowego spienionego opisanego w p. 6.2.5.4 oraz w p. 2. 7. 2 i 3. 4. 5.

Ponieważ dowóz lekkich wyrobów termoizolacyjnych z tworzy sztucznych nie jest ekonomiczny (mały ciężar i duża objętość wyrobów nie pozwalają wykorzystać ładowności środków transportowych), często więc sprowadza się żywice syntetyczne w postaci ciekłej lub w postaci drobnych perełek i przeprowadza się proces spieniania lub spulchniania ich na budowie.

Do spieniania na budowie nadają się najlepiej żywice mocznikowo-for- maldehydowe i poliuretanowe. Do spulchniania, czyli ekspandowania - perełki polistyrenowe.

Wytwarzanie materiałów termoizolacyjnych na budowie pozwala obniżyć koszty materiałów i transportu, wyeliminować w znacznym stopniu odpady, kleje lub inne spoiwa normalnie używane do łączenia wyrobów gotowych oraz wszelką obróbkę mechaniczną tych wyrobów, wypełniać materiałem termoizolacyjnym najbardziej skomplikowane formy lub konstrukcje. Spienianie obu rodzajów żywic odbywa się w normalnej temperaturze przy użyciu niezbyt skomplikowanej aparatury.