Arkusze formowane z termoplastycznego polietylenu niskociśnieniowego

 
 

Przy izolacjach bardziej odpowiedzialnych, np. w mostach, tunelach, stosuje się folię poliizobutylenową, z miękkiego PCW lub polietylenową z obustronną ochroną jej z asfaltu lub preparatów asfaltowych. Np. folia polietylenowa Duban, produkcji zagranicznej jest dostarczana w arkuszach lub taśmach obustronnie oklejonych papierem na lepiku asfaltowym. Przykleja się ją do zagrutowanego podkładu lepikiem asfaltowym o temperaturze mięknienia wg PiK ok. 85°C,

Arkusze formowane z termoplastycznego polietylenu niskociśnieniowego lub z twardych folii PCW są stosowane jako izolacje przeciwwilgociowe, a jednocześnie często jako warstwy w jezdniach lub stropach eliminujące naprężenia między nakładanymi na siebie warstwami betonu.

Niekiedy stosuje się nawet folię polietylenową wzmocnioną tkaniną poliestrową, np. Domoplast -- produkcji austriackiej (o grub. 0,35-1-0,40 mm, szerokości 1,40 m i dług. do 100 m).

Oprócz izolacji przeciwwilgociowych w obiektach stałych stosuje się folie z tworzyw sztucznych do okresowej ochrony poszczególnych elementów budowli bądź przed zawilgoceniem lub innymi czynnikami zewnętrznymi, bądź też przed zbyt szybką utratą wilgotności w czasie wiązania zapraw względnie betonów.

Otwory okienne nowo wznoszonych obiektów są zasłaniane przed wnikaniem wody opadowej do budynku folią polietylenową lub miękką folią z PCW o grubości ok. 1,0 mm naciągniętą na specjalne, lekkie ramy z listew drewnianych.

Przy wykonywaniu robót tynkarskich chroni się je przed opadami i zbyt szybkim wysychaniem osłoną z folii o grubości 0,15-1-0,40 mm naciągniętej na odpowiednie ramy, bądź też w postaci arkuszy, obciążonych listwami na obu końcach.