Żywice epoksydowe

 
 

Żywice epoksydowe są utwardzalne podobnie jak żywice poliestrowe, tzn. za pomocą utwardzaczy na zimno lub gorąco, i odznaczają się dobrymi własnościami fizycznymi oraz doskonałą chemoodpornością, jednak są drogie, co niestety ogranicza ich zastosowanie w szerokiej skali w budownictwie. W przeciwieństwie do żywic poliestrowych mają one bardzo mały skurcz wskutek utwardzania i0,5-l°/o) oraz doskonalą przyczepność do metali, kamieni, ceramiki itp. Z tych względów żywice epoksydowe stosuje się do odlewania form (matryc) oraz do trwałego klejenia zamiast spawania (np. do aluminium).

Interesujące są również lakiery epoksydowo jako lakiery chemoodporne. Największe znaczenie w budownictwie mają obecnie jednak żywice epoksydowe jak masy bezspoinowe i kity, napełnione mączką kwarcową, azbestową itp. lub wzmocnione włóknem szklanym, stosowane jako wykładziny chemoodporne zbiorników betonowych lub stalowych, podłogi chemoodporne, kity uszczelniające chemoodporne, spoiwa i kleje do łączenia elementów betonowych i stalowych, do wykonywania napraw itp. Dodatek żywicy epoksydowej do tanich lakierów i lepików bitumicznych podnosi znacznie ich jakość.

Ostatnio coraz większe znaczenie mają stosowane w przetwórstwie polichlorku winylu zmiękczacze epoksydowe, które równocześnie działają stabilizująco. Znane są również tłoczywa epoksydowo-nowolakowe (np. Epoksyfen) o bardzo dobrych własnościach elektroizolacyjnych, odporne na działanie klimatu tropikalnego [7, 20].