Tworzywa fluorowe i kauczuki

 
 

Polioctan winylu. Tworzywo to ma zastosowanie do produkcji farb emulsyjnych, mas szpachlowych do podłóg i ścian („płynnych tapet”) oraz do wyrobu klejów i spoiw do podłóg, ścian itp. Ze względu na dość niską cenę i łatwość zastosowania do wymienionych celów, polioctan winylu osiągnął duże znaczenie w budownictwie.

Poliester winylowy Tworzywo to jest stosowane do wyrobu lakierów i klejów specjalnych, które czasem używane są w budownictwie (kleje do tapet i folii samoldejących).

Tworzywa fluorowe. Tworzywa te, do których zalicza się policzterofluoroetylen i politrójfluoroetylen, są mimo doskonałej odporności na podwyższone temperatury (do 300°C) i innych doskonałych własności mało stosowane w budownictwie z powodu niezwykle wysokiej ceny i ogromnych trudności w przetwórstwie.

Kauczuki syntetyczne Odgrywają one w budownictwie dość poważną rolę i to w różnych postaciach, chociaż nie są to w zasadzie tworzywa sztuczne. Kauczuk chloroprenowy (np. Neopren, Perbunan C) jest wprost nieocenionym surowcem do produkcji dobrych klejów i spoiw (np. Butapren). Za pomocą tych klejów można rozwiązać większość zagadnień klejenia w budownictwie. Utwardzają się one przez sieciującą reakcję chemiczną, a więc szybko i nie ma potrzeby stosowania ciśnienia dla uzyskania mocnej spoiny. Mają one dobrą przyczepność do prawie wszystkich tworzyw sztucznych, do betonu, gumy, drewna itp., stosuje się je więc z powodzeniem do klejenia wykładzin podłogowych, wszelkiego rodzaju płyt fenolowo-melaminowych (Unilam), profilów, kształtek itp. Ostatnio wprowadzono lakiery chloroprenowe utwardzane dodatkiem izocyjanianu, które odznaczają się doskonałymi własnościami mechanicznymi i antykorozyjnymi.

Bardzo ważną rolę spełniają w nowoczesnym budownictwie profile uszczelniające i łączące z kauczuku chloroprenowego, a szczególnie do elementów prefabrykowanych oraz szyb okiennych (ramy aluminiowe).

Kauczuk styrenowo-butadienowy służy do produkcji wykładzin podłogowych (przeważnie w kombinacji z innymi kauczukami), ale większe znaczenie ma lateks tego kauczuku, stosowany do farb ściennych.

Specjalny rodzaj kauczuku nitrylowego służy jako zmięk- czacz do tłoczyw fenolowo-formaldehydowych oraz do polichlorku winylu. Kauczuk tiokolowy służy do produkcji najlepszych mas i kitów uszczelniających (trwale elastycznych) [42],

Ostatnio duże znaczenie osiągnął kauczuk będący kopolimerem octanu winylu i etylenu (np. Lavapren VC45/50) do modyfikowania polichlorku winylu i do produkcji klejów topliwych [46],