Polimetakrylan metylu i polistyren

 
 

Znany również jako tzw. szkło organiczne w postaci płyt pod nazwą firmową Plexiglas lub Metapleks znajduje zastosowanie w budownictwie od wielu lat, gdyż ma doskonałe własności optyczne przy średnich własnościach mechanicznych oraz dość dobrej odporności na podwyższoną temperaturę (prawie 100°C), Duże znaczenie mają również płyty faliste, które wykonuje się z kopolimeru o większej udarności (np. Plexidur T).

Płyty z polimetakrylanu metylu produkuje się metodą polimeryzacji blokowej, która zapewnia najlepsze własności optyczne. Ostatnio coraz więcej produkuje się polimeru wtryskowego i do wytłaczania. Metodą wytłaczania wyrabia się płyty (również faliste), rury i profile.

Pokrewne polimetakrylanowi metylu akrylany są ważnymi surowcami do produkcji wyrobów powlekanych, lakierów i klejów.

Polistyren. Jest tworzywem tanim, ale nie ma dobrych własności mechanicznych (niska udarność). W budownictwie znajduje zastosowanie w postaci płytek ściennych, a przede wszystkim piankowych płyt i kształtek izolacyjnych (styropian, styropor) [59].

Kopolimery styrenu i butadienu. Kopolimery te, a zwłaszcza styrenu z akrylonitrylem i butadienem, tzw. ABS, mają dobre własności mechaniczne, nadają się więc do produkcji wszelkiego rodzaju kształtek, płyt, profilów, rur itp. Tworzywo ABS (np. Novodur) nadaje się doskonale do głębokiego formowania próżniowego, a płyty wzmocnione mogą wytrzymywać trudne warunki. Można by więc stosować je do elementów budowlanych o specjalnym przeznaczeniu [7], Specjalne gatunki ABS (np. Novodur PM 20) nadają się do chemicznej galwanizacji [107],